English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
Vår specialkompetens omfattar kvalitet, kostnadseffektivitet, design och leverans i rätt tid.

Specialkompetens


Kostnadseffektivitet

Harness Solutions har mycket konkurrens-kraftiga priser, även om kvalitet och leverans i rätt tid är av största vikt för Harness Solutions kunder.

Fördelen med att ha tillverkning i ett lågkostnadsland avspeglas i priserna.

En effektiv produktion håller antalet maskin- och mantimmar nere.

Materialförlusterna hålls på ett minimum genom hög precision i tillverkningen.

En effektiv inköpsfunktion håller priserna på inköpta komponenter nere.

De administrativa kostnaderna delas med andra bolag i Flinth Industrial Park.