English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
 

I elektronikindustrins tjänst

Harness Solutions Sweden AB, beläget i Vellinge, tidigare verksamt med över 20 år i branschen under namnet Malmö Kablagetillverkning AB, är specialiserat på tillverkning av kablage. En stor del av tillverkningen sker idag hos systerbolaget Harness Solutions beläget i Flinth

Industrial Park, Kadawatha, Sri Lanka. Harness Solutions kablage ingår i t ex

  • Alarm- och säkerhetssystem
  • Audio- och videoprodukter
  • Bilar, tåg, flygplan och andra fordon
  • Datorer och datornätverk
  • Elektroniska vågar och instrument
  • Hushållsapparater och vitvaror
  • Maskiner av alla slag
  • Medicinsk utrustning
  • Produktionsstyrningssystem

The list can be made much longer.

In a modern eco-friendly environment Harness

 

Listan kan göras mycket längre.

Harness Solutions moderna lokaler ger bästa möjliga miljö för produktionen, anställda och besökande kunder.

Genom att administrationen delas med andra företag i Flinth Industrial Park minimeras administrationskostnaderna utan att inverka negativt på kvaliteten.

Harness Solutions, liksom de andra företagen I Flinth Industrial Park, ingår i en industriell gemenskap av högteknologiska företag som attraherar de absolut bästa ingenjörerna och annan teknisk personal.

Harness Solutions är alltid beredda att bistå sina kunder med att designa de kablage som är bäst lämpade för kundernas produkter.

Pawan Nand Tejwani
Managing Director