English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
Teknisk kompetens och fördelarna vad gäller kostnadseffektivitet och materialval gör det mer attraktivt att köpa kablage än att tillverka dem själv.

Varför köpa kablage och
inte tillverka dem själv?


Ett kablage kan vara väldigt enkelt. Men det kan också vara mycket komplext och sofistikerat.

Ett mycket enkelt kablage kan vara en elektrisk ledning kapad till rätt längd med rätt kontakt i varje ände och avsedd att leda elektrisk ström från en punkt till en annan.

Ett komplext kablage kan innehålla en eller flera kablar, varje kabel med en eller flera ledare med olika kontakter för att leda ström från en punkt till flera punkter.

Komplexa kablage påminner mycket om människans blodomlopp där syresatt blod pumpas till alla delar av kroppen som behöver syre och energi.

Kablage är en väsentlig komponent i många produkter och måste tillverkas med omsorg och yrkesskicklighet.

De elektriska egenskaperna hos varje komponent i ett kablage är av betydelse när det gäller t ex användning i instrument. Varje tillverkare av produkter som innehåller ledningar för elektrisk ström eller elektriska signaler, har all anledning att studera den här presentationen av Harness Solutions – er tillförlitliga kablageleverantör som tillhandahåller professionell expertis när det gäller att designa och tillverka kablage.