English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
Vår specialkompetens omfattar kvalitet, kostnadseffektivitet, design och leverans i rätt tid.

Specialkompetens


Kompetens vad gäller kvalitet

Kvalitet skapas när erfarna anställda använder rätt material, rätt verktyg och strikt följer ett ISO 9001-godkänt kvalitetssäkringssystem.

Kvalitet är ett kännetecken för Harness Solutions kablage och bekräftas av noggranna tester.

Harness Solutions produktionspersonal är tränade i de olika moment som ingår i tillverkningen av kablage, såsom kapning, skalning, lödning, krympning etc. De har rekryterats från de bästa yrkesskolorna i Sri Lanka och har fått ytterligare träning genom Flinth Industrial Training Institute.

Allt material som används är noggrant utvalt. En viktig leverantör av kablar är Cable Solutions (Pvt) Ltd, ett ISO 9001-certifierat systerföretag. Alla kontakter kommer från ledande tillverkare och undersöks noggrant innan de godkänns och används i tillverkningen.

Harness Solutions använder endast moderna maskiner som kan utföra flera arbetsmoment när det krävs. Test- och mätutrustningar är noggrant kalibrerade och underhållna. Rätt applikatorer, jiggar, monteringsbord och fixturer för strömkretskontroll används.