English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
Vi kan designa och tillverka plastkontakter i enlighet med kundernas särskilda behov.

Anslutningar


Ett bra kablage är resultatet av arbetet av professionella experter på design och tillverkning av kablage, av användandet av högkvalitativa kablar och kontakter samt personalens höga skicklighet.

Harness Solutions har en utomordentlig skicklighet på produktion genom sin omsorgsfullt rekryterade och utbildade personal.

Kontakterna, en väsentlig del i ett högkvalitativt kablage, köps in från Harness Solutions omfattande nätverk av leverantörer av kvalitetskontakter.

Den mycket stora variationen av kontakter gör det möjligt att endast att lagerhålla ett urval av standardkontakter.

Harness Solutions kan designa och leverera plastkontakter i enlighet med kundernas specifika behov genom sin anknytning till ett närstående företag för plastgjutning i Flinth Industrial Park. Kontakterna kan även förses med kundens varumärke.

Harness Solutions kan också förse kablaget med kabelgenomföringar och förskruvningar.