English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
En mycket viktig del av Harness Solutions samarbete med kunden är kundens feedback om hur kunden upplevt Harness Solutions som partner och leverantör.

Kundsamarbete


Harness Solutions sätter stort värde på samarbetet och kontakterna med sina kunder.Harness Solutions vill lära känna sina kunder, deras kablage och hur och var de skall användas.

Begäran om offerter behandlas inom 48 timmar, antingen genom att offert lämnas, eller genom att Harness Solutions begär kompletterande uppgifter, om så krävs.

Designen av ett kablage måste bl a beakta de elektriska egenskaper som krävs, som t ex strömstyrka. Det kan också gälla motstånd, kapacitans, induktans etc. Det kan även förekomma begränsningar av storleken på kablaget och dess kontakter.

Givetvis kan designen påverkas av den miljö som kablaget skall användas i. Krävs extra skydd mot t ex temperatur, fukt, korrosion, friktion eller myror och gnagare?

Uppgifter om detta måste komma från kunden och vanligen genom en dialog mellan Harness Solutions och kunden.

När en kund kommer till Harness Solutions från en tidigare leverantör, är det bäst att låta Harness Solutions göra en helt ny design för att vara säker på att eventuella brister i designen inte kvarstår.

En mycket betydelsefull del av samarbetet mellan Harness Solutions och en kund är feedbacken från kunden på hur kunden har upplevt Harness Solutions som partner och leverantör. Detta är både mycket viktigt och bra för Harness Solutions.