English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
Vår specialkompetens omfattar kvalitet, kostnadseffektivitet, design och leverans i rätt tid.

Specialkompetens

Leverans i rätt tid

Leverans i rätt tid är av största betydelse för alla kunder. Om ett leveransdatum har bekräftats måste det hållas.

Harness Solutions gör sitt yttersta för att hålla leveranstider som bekräftats.
Då ett kabeltillverkande företag, Cable Solutions, ingår i samma koncern är tillgången på kabel säkrad. Kabel som inte kan levereras av Cable Solutions köps in från leverantörer som Harness Solutions sedan länge samarbetat med.

Produktionskapaciteten kan med kort varsel ökas genom att utbildad extra-personal kallas in från närstående företag.

Produktionen är väl planerad och varje avvikelse från produktionsplanen rättas till omedelbart.

Logistikavdelningen svarar för att de färdiga produkterna skickas på det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva sättet.