English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
Vår specialkompetens omfattar kvalitet, kostnadseffektivitet, design och leverans i rätt tid.

Specialkompetens

Kompetens inom design

Harness Solutions har ingenjörer och experter som kan ge kunderna råd om val av material till och design av kablage.

Kunden kan få råd beträffande

  • dimensionen av den koppartråd som ska användas
  • isoleringen i flertrådskabel
  • imaterialet i manteln
  • valet av kontakter
  • möjligheten att komplettera kablaget med PCB'n och andra komponenter för att skapa en ännu mera komplett produkt. Ju mer förädling som görs i ett lågkostnadsland, desto större fördel för kunden.

Om designen innehåller speciella kontakter kan Harness Solutions hitta leverantörer av dessa.