English SvenskaSitemap
Harness Solutions ligger i
Through association with a related
mold making company in the Flinth
Industrial Park we can offer high
quality molds in short lead times.

Gjutna kablage

Harness Solutions kan erbjuda formverktyg av hög kvalitet och med korta ledtider genom ett närstående företag som tillverkar formverktyg i Flinth Industrial Park.

Harness Solutions är glada att kunna erbjuda sina kunder gjutna kablage. Gjutna kablage innebär

  • ökat skydd mot fukt och luftburna korrosiva ämnen
  • avlastning för att säkerställa att anslutningen mellan kabeln och kontaktens hölje skyddas t ex i utrustning där kabeln utsätts för upprepade böjningar
  • förbättring av produktens design och därmed användarens upplevelse av komfort, ergonomi och funktionalitet
  • reducerad vikt hos kablaget, vilket är särskilt viktigt när det gäller kablage för flygindustrin

Harness Solutions har två maskiner för gjutna kablage.

Harness Solutions kan erbjuda formverktyg av hög kvalitet och med korta ledtider genom ett närstående företag som tillverkar formverktyg i Flinth Industrial Park.

Kundens logotyp kan lätt återges genom utformningen av formverktyget.